NAŠE SLUŽBY

Ponúkame

Inžiniersku činnosť a vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie podľa skutkového stavu objektu, potrebnú k legalizácii nepovolenej stavby. Tá je potrebná k vydaniu dodatočného stavebného povolenia v Leviciach a okolí. Legálna stavba je následne skolaudovaná.

Prečo by ste mali stavbu legalizovať?

Prečítajte si hlavné dôvody pre legalizáciu stavby a vyhnite sa včas problémom, ktoré súvisia s čiernou stavbou.

Od 1. júla 2015 je v platnosti a účinnosti stavebný zákon na odstránenie čiernych stavieb.

Majiteľ nehnuteľnosti, postavenej bez stavebného povolenia po roku 1975 má lehotu na to aby príslušnému stavebnému úradu podal žiadosť o tzv. dodatočné povolenie k svojej existujúcej nelegálnej stavbe. Legalizácia sa týka aj drobných stavieb ako hospodárske objekty, altánky, letné kuchyne, vonkajšie dielne, bazény a pod.