O NÁS

Kto sme?

Sme tím profesionálov pôsobiacich na trhu nehnuteľností viac ako 15 rokov. Naša prax v oblasti legalizácie stavieb za túto dobu nadobudla rozmery takého charakteru, že dané problémy sa nám úspešne darí likvidovať, odstraňovať a tým byť nápomocní k spokojnosti našich klientov. Spolupracujeme so stavebnými inžiniermi, geodetmi, súdnymi znalcami, obecnými úradmi, stavebnými úradmi a ostatnými inštitúciami.

Pomáhame s legalizáciou stavieb

Riešime vzniknuté problémy na vašich nehnuteľnostiach čo sa týka legislatívnej časti a tak odstraňujeme skutkové príčiny, aby sme čo najskôr zabezpečili požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov a tak spĺňajúc požiadavky na vlastnenie nehnuteľnosti. Našou hlavnou úlohou je usmernenie, napravenie a odstránenie právnych či legislatívnych závad vedených v evidencii majetku t. j. na liste vlastníctva aby sa stavba mohla užívať v plnom komforte.

Rozumieme komplikovanej legislatíve

  • Stavebný zákon
  • Katastrálny zákon
  • Zákon o geodetoch
  • Zákon o znalcoch
  • Občiansky zákonník